ထိုင်ခုံတွင် ကြာမြင့်စွာထိုင်ခြင်းဖြင့် သေဆုံးမှုနှင့် နှလုံးသွေးကြေားကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်လာနိုင်