မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ရမ်ဆာရေဝပ်ဒေသဖြစ်သည့် မိုးယွန်းကြီးအင်း တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော ထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိ