စနေထောင့်မှာပန်းလှူမယ် တေးရေး _ ကိုလေးလွင် တေးဆို _ မြန်မာပြည်သိန်းတန်