စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး၏ မိုးရာသီ ရေဘေးကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး