၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ စတင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပင်စင်လစာ ထုတ်ယူမှုအဆင်ပြေစေရန် ငွေပေးကောင်တာများ တိုးချဲ့စီစဉ်ထားရှိမည်