စားအုံးဆီလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရန် နေကြာစိုက်ပျိုးမှုအတွက် ချေးငွေနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များ ထုတ်ပေးနေ