စိုက်ပျိုးရေးရာအဖြေရှာ “အသေးစားလုပ်ငန်းထူထောင်ရေးမှသည် နိုင်ငံ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုဆီသို့”

နောက်ဆုံးရသတင်း