တောင်ကြီးမြို့တွင် စာပေဗိမာန်အရောင်းဆိုင် ၊ ကလေးစာဖတ်ခန်း ၊ ပြတိုက်ငယ် ၊ ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ ၊ ကွန်ပျူတာခန်းမ ၊ သင်တန်းခန်မ ၊ အားကစားခန်းမနှင့် ဘက်စုံသုံးခန်းမ တို့ကို ထည့်သွင်းထားရှိပေးထားသည့် လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန အဆောက်အအုံသစ်ဖွင့်လှစ်