ယုဇနပင်နဲ့ ဖဲကြိုးဝါ တေးရေး-ပုသိမ်မောင်စိမ်းသူ တေးဆို-သွန်းရွှေလျှံ