နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့မှ CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် လူငယ် လူရွယ်များ အနေဖြင့် ကြိုဆိုရေး စခန်းများ၊ နီးစပ်ရာ လုံခြုံရေး စခန်းများအပြင် နီးစပ်ရာအသင်းအဖွဲ့ အသီးသီးသို့လည်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့မှ CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် လူငယ် လူရွယ်များ အနေဖြင့် ကြိုဆိုရေး စခန်းများ၊ နီးစပ်ရာ လုံခြုံရေး စခန်းများအပြင် နီးစပ်ရာ မြို့နယ်များရှိ မြို့နယ် ကြက်ခြေနီအသင်း၊ မြို့နယ် မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၊ မြို့နယ် အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ မြို့နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုထားသည့် လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အသင်းအဖွဲ့ အသီးသီးသို့လည်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်