ပြင်သစ်နိုင်ငံ ကျေးလက်ဒေသတစ်ခုမှာ အလိုအလျှောက်မောင်းနှင်နိုင်သည့် ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်