စပိန်နိုင်ငံတွင် ယခုနှစ်နွေရာသီဟာ အပူဆုံးနှင့် လူသေဆုံးမှု အများဆုံး နှစ်တစ်နှစ်အဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့