ကိုဗစ်(၁၉) ရောဂါကြောင့် ၂နှစ်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရသည့် EPS - Topik စာမေးပွဲ ပြန်လည်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုလိုသူများပြား