မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန် ဆောင်ရွက်နေသည့် Myanmar Economic recovery Plan နှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်နှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း

Asian Economic recovery framework နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန် ဆောင်ရွက်နေသည့် Myanmar Economic recovery Plan နှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်နှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း