မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၆/၂၀၂၂) ကို ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်