ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါက်တာကံဇော် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (Diploma In Accounting- DA) (ပထမပိုင်း) သင်တန်းအမှတ်စဉ် - ၄၁ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်