ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများ အတွက် အသက်မွေးမှု သင်တန်းများကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ(၁၂) ရက်နေ့မှစတင်၍ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တက်ရောက်လိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်