ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူခြင်းဖြင့် မျိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုးများ ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်နိုင်မည်