တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် ဒီရေတောဂဏန်းဘေးမဲ့ဇုန် (၃)ခု သတ်မှတ်ကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ