ကလောင်စွမ်းဖြင့် ဉာဏ်အလင်းတံခါးဖွင့်ပေးကြသူများ “မနောမြေက စာတွေဖတ်စေချင်လွန်းသူ (အကြီးကိုကို)”