အထူးပြုဘာသာရပ်များကို မိတ်ဆက်ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းနှင့်အတူ အဖွဲ့အစည်းလိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လူမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှု အထောက်အကူပြု စနစ်ဖြင့် ရောင်စုံစက္ကူများနှင့်ဖန်တီးသည့် လက်မှုအနုပညာဖန်တီးမှု အတွေ့အကြုံများကို ရှင်းလင်းပြောကြား

သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) တွင် အထူးပြုဘာသာရပ်များကို မိတ်ဆက်ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းနှင့်အတူ အဖွဲ့အစည်းလိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လူမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှု အထောက်အကူပြု စနစ်ဖြင့် ရောင်စုံစက္ကူများနှင့်ဖန်တီးသည့် လက်မှုအနုပညာဖန်တီးမှု အတွေ့အကြုံများကို ရှင်းလင်းပြောကြား

Saturday, August 13, 2022