နေသို့တူရူ မျက်နှာမူ၍ ပွင့်သောပန်းတိုင်း လန်းစေရာ ဝင်ငွေသေချာ…ရွှေနေကြာ