၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် လေးလတာကာလအတွင်း ပြည်ပသို့ ငါးတင်ပို့မှုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၁)သန်းကျော် ရရှိထား