ပြည်တွင်းမှ ထွက်ရှိသည့် ထုတ်ကုန်များ အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများ ပြည့်မှီရန်အတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိ

Friday, August 26, 2022