လူမှုစီးပွားဘဝများအတွက် အထောက်အကူပြုပုံကို သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန၊ အစားအစာသုတေသနဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာကေသွယ်ခိုင်နှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း

ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် တန်ဖိုးမြှင့်စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ရာတွင် အရေးပါသည့် အစားအစာစမ်းသစ်တီထွင်မှုဌာန၏ ရရှိနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှု၊ ဆောင်ရွက်ချက်၊ ပါဝင်စက်ပစ္စည်းနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝများအတွက် အထောက်အကူပြုပုံကို သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန၊ အစားအစာသုတေသနဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာကေသွယ်ခိုင်နှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း

Friday, August 26, 2022