မွေးမြူရေးရာအဖြာဖြာ “စီးပွားဖြစ် ဥစားကြက်မွေးမြူရေး (မြိတ်မြို့)”