ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ် “၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် (၆) ဘာသာဂုဏ်ထူးနှင့် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အ.ထ.က (၅) ကမာရွတ်မှ ကျောင်းသူ မဖြူစင်သက်မှူးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း”

Saturday, September 03, 2022