နိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန်အတွက် စီမံထားရှိမှုများ ကို သိရှိရန်အတွက် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ထွေးနှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပြပွဲပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားများ၊ ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် နိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန်အတွက် စီမံထားရှိမှုများ ကို သိရှိရန်အတွက် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ထွေးနှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း