ရေငန်ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါက ပြည်ပဝင်ငွေများ ပိုမိုရရှိလာနိုင်မည်