ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူထုတ်လုပ်သူများ လက်လီလက္ကားအခွန်လွတ်ဈေးတွင် ရောင်းသူဝယ်သူများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိ