“စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးရာ” ခွာနာလျှာနာရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ ကာကွယ်ဆေးအခမဲ့ထိုးကြပါစို့