ကျန်းမာရေး မဂ္ဂဇင်း “ကျန်းမာရေးအတွက် တိုင်းရင်းဆေးပညာအစီအစဉ်” (ပတဲကောနှင့် ကျန်းမာရေး)