ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် အသက် (၆)နှစ်ကနေ (၁၂)နှစ်အောက်ရှိ ကလေးများအတွက် မိုဒါးနား ကာကွယ်ဆေးများ ပြတ်လပ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်