၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ပေါ်ထွန်းလာသော ဆင်ဖြူတော်ကလေး မိခင် ဆင်မကြီးနှင့်အတူ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်လျက်ရှိ