ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ SIM Card များ စနစ်တကျ ဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ရေးနှင့် မှန်ကန်စွာ မှတ်ပုံတင် သုံးစွဲနိုင်ရေး အသိပေး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်