ငလိုက်စခန်းသာဆင်စခန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏အရှည်ဆုံး တောတွင်းဖြတ်လျှောက်လမ်းတံတားကို လေ့လာလည်ပတ်နိုင်ပြီ