ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မနခေါကျေးရွာတွင် Cash for Work စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုမှာ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထိ ပြီးစီးနေပြီဖြစ်