မုဒုံမြို့နယ်၊ နှီးပဒေါရွာဟောင်းကျေးရွာတွင် Cash for Work စီမံကိန်းဖြင့် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိ