လာမည့် ဆောင်းရာသီစိုက်ပျိုးရာသီအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဧက လေးသိန်း ဝန်းကျင်တွင် ပဲတီစိမ်းနှင့် မတ်ပဲတို့ကို စီမံချက်နှင့် စိုက်ပျိုးသွားမည်

Friday, September 23, 2022