‘ဝ’ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း စီမံအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညီနပ် ဟိုပန်မြို့နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး

Friday, September 23, 2022