ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ည ၈ နာရီအချိန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Friday, September 23, 2022