မွေးမြူရေးရာအဖြာဖြာ “မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများဖွံဖြိုးတိုးတက်စေဖို ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှဆောင်ရွက်စို”