ကြွေလည်းဝေမြဲတမ်းတဆဲ “ အနုပညာပါရမီထူးလှသူ မင်းသားကြီးညွန့်ဝင်း၏ အထင်ကရမှတ်တိုင်များ”