ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းနှင့် ဟိုချီမင်းမြို့တွင် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကို ထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက် Smart Locker များတပ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့

Wednesday, September 28, 2022