တရုတ်နိုင်ငံသည် LongMarch-6 ဒုံးပျံဖြင့် ဂြိုလ်တု ၃ လုံးကို အာကာသတွင်းသို့ လွှတ်တင်နိုင်