မြန်မာသင်္ဘောသားများအနေဖြင့် အသက်အန္တရာယ်နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကနေ ထိုက်သင့်သည့် လျော်ကြေးငွေရရှိရန်အတွက် ပြည်တွင်းအာမခံမဖြစ်မနေထားရှိသင့်

Friday, September 30, 2022