Rooftop Solar Photovoltaic (PV) System များ တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည်