ဇာတ်တော်ထဲမှာအလွမ်းဆုံး တေးရေး - မောင်သစ်မင်း တေးဆို - ထွန်းပပအောင်(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)