မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များဘဝမြှင့်တင်ရေးအသင်း၏ ဝါးလက်မှုသင်တန်းကို နိုဝင်ဘာလ (၂၃)ရက်နေ့မှ (၂၉)ရက်နေ့အထိ (၇)ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်