ကရင်ပြည်နယ်၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစောမြင့်ဦး ဒေသတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရေး အိပ်ခန်းပေါင်း (၃၇) ခန်းပါဝင်သော Amara Hpa-an Hotel ဖွင့်လှစ်ပေး

ကရင်ပြည်နယ်၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစောမြင့်ဦး ဒေသတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရေး အိပ်ခန်းပေါင်း (၃၇) ခန်းပါဝင်သော Amara Hpa-an Hotel ဖွင့်လှစ်ပေး၊ အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်သွယ်တန်းတပ်ဆင်ခြင်းသင်တန်းဆင်းပွဲ တက်ရောက်၊ ပြည်နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် WAIDRAGON Trading Co., Ltd Managing Director နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ